Project

Ethnic Ministries

Vietnamese:

“Biết Chúa Giê-su và truyền bá Danh Ngài tại Vùng Tây Nam Tiểu Bang Florida, tại quê hương Việt Nam và ở khắp nơi có cư dân Việt.”
Hội Thánh người Việt Nam tại Vùng Tây Nam Florida, hân hạnh chào đón quí vị đến sinh hoạt và thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời với chúng tôi. Quí vị sẽ được tiếp đón niềm nở và được tạo cơ hội để thờ phượng và hầu việc Chúa giữa cộng đồng người Việt tại vùng Tây Nam Florida.

“Know Jesus and make Him known in Southwest Florida, in Vietnam and anywhere Vietnamese resided.”
The Baptist Missionary Church Vietnam Florida, in Southwest Florida area, welcomes you to the joy of our fellowship. We believe you will find a friendly Vietnamese congregation in which you can worship and serve with purpose and meaning.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

Thờ Phượng Chúa Nhật: 9:00 – 10:30 Sáng
Trường Chúa Nhật Thanh-Thiếu Niên: 9:30 – 10:30 Sáng
Lớp Học Tín Hữu Năng Động vào Thứ Ba: 9:00 – 11:00 Tối
Nhóm Học Kinh Thành Tuần Hoàn vào Thứ Tư: 8:00 -10:00 Tối

Thông Tin Liên Lạc:
Mục sư NGUYỄN JIMMY DUY
Số điện thoại: 239-404-2627
Địa chỉ điện thư: dnguyen@baptized.com or mcvn.msduy@outlook.com

Romanian

Biserica Creștină Baptistă Română „Harul” este un loc de închinare, plin de ospitalitate și prietenie, în care Dumnezeu este slăvit, Domnul Isus Hristos este înălțat, iar Duhul Sfânt ne echipează pentru slujire. Suntem orientați, de asemenea, către ocrotirea familiei traditionale (bărbat, femeie și copii). Vino împreună cu noi, în această falilie spirituală!

English
Grace Romanian Baptist Church is a place where friends gather to worship God, where Christ Jesus is exalted, and where the Holly Spirit equips and empowers us for effective service. We are also focused on building and protecting families. Come and be a part of our family!

Dumineca 10 AM BLG (Modular 4)
11 AM Serviciu de închinare dimineața (Modular 4)
6- 7:30 PM Serviciu de închinare dupamasa (Modular 4)
Joi 7 PM Studiu Biblic și Rugãciune (Modular 4)
Vineri 5-7:30PM Kid’s Club

Phone: 239-465-5993
Email: Contact@grbcn.org
Website: http://www.grbcn.org

Hispanic

Venga y sea parte de nuestra congregación, y encontrara una adoración apasionada a nuestro Dios, una preciosa y profunda enseñanza de las Sagradas Escrituras (La Biblia), esto te conectara con tu creador, para tu crecimiento espiritual, no somos una denominación religiosa, no tienes que traer nada contigo, solo estar dispuesto a tener una experiencia real con Jesucristo, valoramos tu tiempo, y tu interés espiritual, solo esperamos que este sea el primer paso para una relación bien estrecha con el Señor y su pueblo.
TE ESPERAMOS!

Sábado 6 PM Servicio de Adoración (Mod , no más en la Capilla)
7:30 PM Grupo Biblico (DC221)
Domingo 1:30 PM – 2:15PM Ministerio de Jóvenes
11:00 AM Grupo Bíblico (DC216)
9:30 AM Servicio de Adoración (Family Life Center)
Miercoles 6:30 – 7:30 P.M Estudio Bíblico (Modular 1)
Teléfono: 239-596-8600 extensión: 274
Email: iglesia@fbcn.org

Haitian

Mèsi paske ou vizite nou sou entènèt! Nou vle rankontre’w e grandi avèk ou nan yon relasyon serye avèk Bondye, nan non pitit Li-a ki se Jezi Kris.
Ki sa nou ye? Legliz Batis Neemi Naples se yon ministè ki inik ki fè anpil inpak nan kominote-a, pandan nap ankouraje lafanmi, lafwa ak evanjelizasyon. Misyon nou se pou nou Evanjelize Kominote Ayisyen an ak Mond la pou Kris.
Nou espere ke ou pral fè pwochen etap la kise vini fè konesans pèsonèlman ak fanmi legliz nou an. Nou envite ou vizite nou nan bilding First Baptist Church Naples kote nou reyini nan – 3000 Blossom Orange Drive – Naples, FL 34109, epi patisipe nan sèvis adorasyon nou yo. Si ou gen nenpòt keksyon oswa ou bezwen èd nan nenpòt ki fason, tanpri pa ezite kontakte nou nan (239) 200-1210 ou byen ekri nou nan nec@thenem.org
BonDye beni ou !

ORÈ CHAK SEMÈN
MÈKREDI
Etid Biblik pou Timoun 6:00 – 8:00 PM (ED 204)
Etid Biblik pou Adilt 6:00 – 8:00 pm (ED 206)
JEDI
Evanjelizasyon 6:00 – 8:00 pm
DIMANCH
Klas pou Timoun 9:00 – 9:45 am (ED 204)
Klas pou Adilt 9:00 – 10am (ED 206)
Sèvis Dadorasyon pou Timoun 10:15 -11:30 am (ED 204)
Sèvis Dadorasyon pou Adilt 10:15 – 11:45 am (ED 206)
Sèvis Dadorasyon nan Aswè 6:00 – 8:00 pm (Modil 2)

KONTAK
Legliz Batis Neyemi Naples
www.thenem.org
nec@thenem.org
(239) 200-1210
Nou Reyini nan Bilding
First Baptist Church Naples
3000 Orange Blossom Drive
Naples, FL 34109

Adrès Postal
P.O. Box 990806
Naples, FL 34116

Pastè Daniel Garçon
(239) 200-1210
dgthenem@yahoo.com