Project

Ethnic Ministries

Vietnamese:

“Biết Chúa Giê-su và truyền bá Danh Ngài tại Vùng Tây Nam Tiểu Bang Florida, tại quê hương Việt Nam và ở khắp nơi có cư dân Việt.”
Hội Thánh người Việt Nam tại Vùng Tây Nam Florida, hân hạnh chào đón quí vị đến sinh hoạt và thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời với chúng tôi. Quí vị sẽ được tiếp đón niềm nở và được tạo cơ hội để thờ phượng và hầu việc Chúa giữa cộng đồng người Việt tại vùng Tây Nam Florida.

“Know Jesus and make Him known in Southwest Florida, in Vietnam and anywhere Vietnamese resided.”
The Baptist Missionary Church Vietnam Florida, in Southwest Florida area, welcomes you to the joy of our fellowship. We believe you will find a friendly Vietnamese congregation in which you can worship and serve with purpose and meaning.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

Thờ Phượng Chúa Nhật: 9:00 – 10:30 Sáng
Trường Chúa Nhật Thanh-Thiếu Niên: 9:30 – 10:30 Sáng

Trường Chúa Nhật Người lớn: 11:00– 12:00 Trưa
Lớp Học Tín Hữu Năng Động vào Thứ Ba: 9:00 – 11:00 Tối
Nhóm Học Kinh Thành Tuần Hoàn vào Thứ Tư: 8:00 -10:00 Tối

Thông Tin Liên Lạc:
Mục sư NGUYỄN JIMMY DUY
Số điện thoại: 239-404-2627
Địa chỉ điện thư: dnguyen@baptized.com or mcvn.msduy@outlook.com

 

Romanian

Biserica Creștină Baptistă Română „Harul” este un loc de închinare, plin de ospitalitate și prietenie, în care Dumnezeu este slăvit, Domnul Isus Hristos este înălțat, iar Duhul Sfânt ne echipează pentru slujire. Suntem orientați, de asemenea, către ocrotirea familiei traditionale (bărbat, femeie și copii). Vino împreună cu noi, în această falilie spirituală!

English
Grace Romanian Baptist Church is a place where friends gather to worship God, where Christ Jesus is exalted, and where the Holly Spirit equips and empowers us for effective service. We are also focused on building and protecting families. Come and be a part of our family!

Dumineca 10 AM-12 PM Serviciu de închinare dimineața (Modular 4)
6- 7:30 PM Serviciu de închinare dupamasa (Modular 4)
Joi 7 PM Studiu Biblic și Rugãciune (Modular 4)
Vineri 5-7:30PM Kid’s Club

Phone: 239-465-5993
Email: Contact@grbcn.org
Website: http://www.grbcn.org

 

Hispanic

Venga y sea parte de nuestra congregación, y encontrara una adoración apasionada a nuestro Dios, una preciosa y profunda enseñanza de las Sagradas Escrituras (La Biblia), esto te conectara con tu creador, para tu crecimiento espiritual, no somos una denominación religiosa, no tienes que traer nada contigo, solo estar dispuesto a tener una experiencia real con Jesucristo, valoramos tu tiempo, y tu interés espiritual, solo esperamos que este sea el primer paso para una relación bien estrecha con el Señor y su pueblo.
TE ESPERAMOS!

Servicios

Sábado: 7:30 PM Grupo Bíblico (DC213)
Domingo: 9:30 AM Servicio de Adoración (Family Life Center)

11:00 AM Grupo Bíblico (DC216)
Miércoles: 6:30 – 8:00 P.M Estudio Bíblico (Modular 1)
Teléfono: 239-596-8600 extensión: 274
Email: iglesia@fbcn.org

Haitian

 

Byenvini!
Mčsi paske ou vizite nou sou entčnčt! Nou vle rankontre’w epi  grandi avčk
ou nan yon relasyon serye avčk Bondye, nan non pitit Li Jezi Kri.
Ki sa nou ye? Legliz Batis Neemi Naples se yon ministč ki inik ki fč anpil
enpak nan kominote-a, pandan nap ankouraje lafanmi, lafwa ak
evanjelizasyon. Misyon nou se pou nou “Evanjelize Kominote Ayisyen an nan
SW Florid ak tout rčs Mond la pou Kris”.
Nou espere ke ou pral fč pwochen etap la kise vini fč konesans pčsončlman
ak fanmi legliz nou an. Nou envite ou vizite nou nan bilding First Baptist
Church Naples kote nou reyini, epi patisipe nan sčvis adorasyon nou yo.
Adrčs la se: 3000 Orange Blossom Drive – Naples, FL 34109. Si ou gen
nenpňt keksyon oswa ou bezwen čd nan nenpňt ki fason, tanpri pa ezite
kontakte nou nan (239) 200-1210 ou byen ekri nou nan nec@thenem.org.
BonDye beni ou !

ORĖ CHAK SEMĖN
MĖKREDI

Etid Biblik ak Aktivite pou Jčn ak Timoun: 6:30 – 8:30 PM (ED 204)
Etid Biblik pou Adilt: 6:30 – 8:30 pm (ED 206)

SAMDI
Fňmasyon pou Lidč: 5:00pm – 7:30 pm

DIMANCH

Klas pou Jčn ak Timoun: 9:00 – 9:45 am (ED 204)
Klas pou Adilt: 9:00 – 10am (ED 206)
Sčvis Dadorasyon pou Jčn ak Timoun: 10:15 -11:30 am (ED 204)
Sčvis Dadorasyon pou Adilt: 10:15 – 11:45 am (ED 206)

KONTAK
Legliz Batis Neyemi Naples
www.thenem.org
nec@thenem.org
(239) 200-1210

Nou Reyini nan Bilding
First Baptist Church Naples
3000 Orange Blossom Drive
Naples, FL 34109

Legiz la gen biwo li nan:
12355 Collier Blvd Unit E
Naples, FL 34116

Adrčs Postal
P.O. Box 990806
Naples, FL 34116

Pastč Walph Fils-Aime
(239) 200-1210
rfilsaime74@yahoo.com