Ethnic Ministries

We are so glad to have 3 different Ethnic Ministries (Vietnamese, Hispanic, and Haitian) that seek to minister to various international people groups who live locally in their unique languages.
Campus Map

 

 

 

VIETNAMESE

“Biết Chúa Giê-su và truyền bá Danh Ngài tại Vùng Tây Nam Tiểu Bang Florida, tại quê hương Việt Nam và ở khắp nơi có cư dân Việt.” Hội Thánh người Việt Nam tại Vùng Tây Nam Florida, hân hạnh chào đón quí vị đến sinh hoạt và thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời với chúng tôi. Quí vị sẽ được tiếp đón niềm nở và được tạo cơ hội để thờ phượng và hầu việc Chúa giữa cộng đồng người Việt tại vùng Tây Nam Florida.

“Know Jesus and make Him known in Southwest Florida, in Vietnam and anywhere Vietnamese resided.”

The Baptist Missionary Church Vietnam Florida, in Southwest Florida area, welcomes you to the joy of our fellowship. We believe you will find a friendly Vietnamese congregation in which you can worship and serve with purpose and meaning.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

Thờ Phượng Chúa Nhật: 9:00 – 10:30 Sáng
Trường Chúa Nhật Thanh-Thiếu Niên: 9:30 – 10:30 Sáng
Trường Chúa Nhật Người lớn: 11:30 – 12:00 Trưa
Lớp Học Tín Hữu Năng Động vào Thứ Tư : 6:00 – 8:30 Tối
Nhóm Học Kinh Thành Tuần Hoàn vào Thứ Tư: 8:00 – 10:00 Tối

Thông Tin Liên Lạc:
Mục sư NGUYỄN JIMMY DUY
Số điện thoại: 239-404-2627
Địa chỉ điện thư:   or 

We believe you will find a friendly Vietnamese congregation in which you can worship and serve with purpose and meaning.

HISPANIC

Existimos para que "Cristo sea Conocido en la Comunidad Hispana del Suroeste de Florida y Más Allá". Venga y sea parte de nuestra congregación, donde encontrará una adoración apasionada consagrada a nuestro Dios por medio de la alabanza y profunda enseñanza Bíblica. Esto le ayudará a conocer y conectarse con su Creador y Salvador para que pueda crecer espiritualmente en su relación personal con Dios. Hay ministerios para los niños y jóvenes en la iglesia madre en el idioma de Inglés.

Check out our web page

Check out our facebook page: FBCN Hispanic Ministry on facebook

Servicios
Domingo: 11:00 AM Servicio de Adoración-Gimnasio (Family Life Center)

Estudios Bíblicos
Sábado: 7:30 PM Grupo Bíblico (DC213)
Domingo: 9:30 AM Grupo Bíblico (DC213 Damas, DC215 Adultos, DC216 Matrimonios)
Miércoles: 6:30 – 8:00 PM Estudio Bíblico (DC108)


Teléfono: 239-596-8600 extensión: 274
Email: 

HAITIAN

Byenvini! Mѐsi paske ou vizite nou sou entѐnѐt! Nou vle rankontre’w epi grandi avѐk ou nan yon relasyon serye avѐk Bondye, nan non pitit Li Jezi Kri.

Ki sa nou ye? Legliz Batis Neemi Naples se yon ministѐ ki inik ki fѐ anpil enpak nan kominote-a, pandan nap ankouraje lafanmi, lafwa ak evanjelizasyon. 

Misyon nou se pounou “Evanjelize Kominote Ayisyen an nan SW Florid ak tout rѐs Mond la pou Kris”.

Nou espereke ou pral fѐ pwochenetap la kisevini fѐ konesans pѐsonѐlman akfanmilegliznou an. Nou envite ou vizitenou nan bilding First Baptist Church Naples kotenoureyini, epi patisipe nan sѐvis adorasyonnou yo. Adrѐs la se: 3000 Orange Blossom Drive – Naples, FL 34109. Si ou gen nenpòt keksyonoswa ou bezwen ѐd nan nenpòt ki fasontanpri pa ezitekontaktenou nan (239) 200-1210 ou byenekrinou nan  BonDyebeni ou!

Mѐkredi
Etid Biblik ak Aktivite pou Jѐn ak Timoun: 6:30 – 8:30 PM (Modular 2, #99)
Etid Biblik pouAdilt: 6:30 – 8:30 pm (Modular 3, #100)

DIMANCH
Klas pou Jѐn ak Timoun: 9:15- 10:15 AM (Modular 2, #99)
Klas pouAdilt: 9:15- 10:15 AM (Modular 3, #100)
Sѐvis Dadorasyon: 10:30 AM – 12:30 PM (Modular 3, #100)

KONTAK
Legliz Batis Neyemi Naples
www.thenem.org

(239) 200-1210

Nou Reyini nan Bilding
First Baptist Church Naples
3000 Orange Blossom Drive
Naples, FL 34109

Adrѐs Postal: P.O. Box 990939
Naples, FL 34116
Pastѐ Ralph Fils-Aime
(239) 200-1210

Campus Map for FBCN Mission Churches

To find out more about our Ethnic Ministries, contact us:

Pastor Kevin Taylor 
Pastor Kevin Taylor
Pastor of Evangelism
and Missions

Tina Platter (Assistant)
Tina Platter     
Ministry Assistant
for Missions & Media

 

 

© 2020 First Baptist Church Naples   |   3000 Orange Blossom Drive, Naples, FL US 34109

103901609